אגף המודיעין של משרד הביטחון והצבא

אגף המודיעין וביטחון הפניםDRSD) ) הוא "גוף העומד לרשותם של משרד הביטחון כדי שיוכל למלא את תפקידו בכל הנוגע לאבטחת כוח אדם, מידע, ציוד ומתקנים רגישים", כמצוין בסעיף D3126-5 בקוד הביטחון. במילים אחרות, הליבּה של האגף הוא מודיעין-מסכל במרחב הביטחוני, המוטו שלו הוא: איסוף מודיעיני במטרה להגן.

Cercle
 

ה- DRSD הינו אחד מששת האגפים השייכים למעגל הראשון של קהילת המודיעין. הוא מורכב מה- DSGE (האגף הכללי לביטחון חוץ), מה-DGSI (האגף הכללי לביטחון חוץ), ה-DRM (האגף למודיעין צבאי), ה- DNRED (האגף הלאומי למודיעין וחקירות מכס) וה-TRACFIN (עיבוד מודיעיני ונקיטת פעולות נגד התארגנויות פיננסיות חשאיות). מתוקף כך, ל- DRSD מותר ליישם את כל טכניקות המודיעין המעוגנות בחוק המודיעין מיולי 2015.

ה- DRSD תורם ישירות לקבלת ההחלטות של הרשויות הצבאיות, האזרחיות והמדיניות.

מרחב פעולה רחב ומוגדר היטב

"המרחב הביטחוני" הוא אזור הפעולה היחיד של האגף שלנו. המרחב הביטחוני כולל את כוח האדם, המיידעים, הציוד והאתרים הרגישים הנמצאים תחת סמכותו של משרד הביטחון והצבא, וכן את הגופים הקשורים להם או שהינם בעלי עניין עבור המשרד. יחידות הצבא, שחקנים במגזר הכלכלי (חברות, סטרטאפים וכד') , מוסדות מחקר, עמותות וארגונים שהינם בעלי עניין עבור המרחב הביטחוני, שייכים בלעדית ל- DRSD.

משימתו של ה- DRSD היא יישום אמצעי מודיעין מסכל והגנה כך שהמרחב הביטחוני, הקשור ישירות להגנת המדינה, יאובטח.

ה- DRSD הוא אגף המודיעין של המעגל המוסמך הראשון במרחב הביטחוני.

תת סעיף המיקום שלנו

our office
 

מיקום מפתח

ה- DRSD יושב עם יתר אגפי המודיעין ב- CNRLT (המרכז הלאומי למודיעין ולמאבק בטרור).
ה- DRSD כפוף ישירות למשרד הביטחון. הוא מקיים קשרים עם חיילות הצבא, סוכנויות אחרות של משרד הביטחון ומשרדים אחרים. ה- DRSD הוא שחקן מפתח בתחום המודיעין והביטחון הפיננסי בתוך המרחב התעשייתי ביטחוני. בדומה לתחום הסייבר, ה- DRSD פועל בשיתוף עם גורמים מוסדיים.

בשטח צרפת ומחוצה לה

ה- DRSD אוסף, מנתח ומפיץ מידע מודיעיני ומודיעיני-מסכל כדי ליידע את רשויות משרד הביטחון על איומים פוטנציאליים העלולים להשפיע על האינטרסים הביטחוניים של צרפת.

לשם כך, יש לה רשת צפופה מאוד הפועלת בשטח בקרבת הכוחות והחברות הקשורות לביטחון. מחוץ לצרפת, ישנן עמדות קבועות או יחידות מודיעין-מסכל המשמשות ליישום משימת הגנת הכוחות.

לבסוף, ה- DRSD שומרת על יחסי שיתוף פעולה הדוקים עם רבים מעמיתיה הזרים.

המשימות של DRSD

משימה אחת: מודיעין-מסכל ביטחוני

ה- DRSD הוא אחד מששת אגפי המודיעין הצרפתיים במעגל הראשון. בשל כך הוא מחזיק בכל טכניקות המודיעין ומתמודד, באמצעות המודרניזציה, עם התפתחות מתמדת של איומים. ה- DRSD פועל בתוך מסגרת ספציפית: מודיעין-מסכל התערבויות.

התערבות היא פעולה עוינת שמטרתה לפגוע, באמצעים אחרים מאשר עימות צבאי ישיר, באינטרסים הבסיסיים של האומה, בהגנה הלאומית ובסודות הביטחוניים. המודיעין- המסכל נועד לאתר מטרות מנוגדות על ידי זיהוי ונטרול כל איום העלול להוביל לפעולות עוינות מצד ארגונים, קבוצות או יחידים. בהקשר זה, המשימה של ה- DRSD היא לספק מידע מודיעיני בנוגע לנקודות תורפה פנימיות וחיצוניות ואיומים במרחב הביטחוני (כוח אדם, ציוד, מידע) ולתרום להגנתו ולמניעתם.

משימה זו מתחקת לשני תחומים:

  • • מודיעין-מסכל של הכוחות;

  • • מודיעין מסכל כלכלי.

ביטחון הסייבר משולב בשני התחומים.

האיומים על הביטחון מנותחים מנקודת המבט של TESSCo: טרור, ריגול, חבלה, חתרנות, פשע מאורגן. איומי סייבר נלקחים גם בחשבון. במרחב הביטחוני, ה- DRSD מבצע משימות הדומות לאלה של שירותי מודיעין אחרים.

מתן מודיעין במטרה להגן

Forces

מודיעין-מסכל של הכוחות (קישור 1)

בתוך מרחב ההגנה, בשטח צרפת או מחוצה לה המודיעין-המסכל של הכוחות אחראי לזיהוי האיומים הקשורים לטרור, ריגול, חתרנות ופשע מאורגן נגד משרד הביטחון. האגף מעריך מראש את נקודות התורפה של המערך שנפרס ושל היחידות שלהן נוגע הדבר, ומייעץ למפקדים באילו צעדים מונעים לנקוט כדי לצמצם אותן.

המודיעין-המסכל של הכוחות מטפל בצוותי מערך הביטחון (אנשי צבא ואזרחים), בסביבתם ובאיומים העלולים לעמוד בפניהם. הוא תורם לביטחונם ונוקט בצעדי המניעה הדרושים להגנתם על ידי כיוונם של חיישנים (אנושיים ו / או טכניים), שימוש וניתוח מידע שנאסף, ויידוע מפקדי קהילת המודיעין. כמו כן הוא מבקש לחשוף ולמנוע כל איום חיצוני אשר עלול להשפיע על המוסד. באופן זה הוא תורם להערכת המצב האוטונומי של הרשויות המדיניות והצבאיות, והוא גם משתף פעולה על בסיס יומיומי עם אגפים שותפים צרפתיים וזרים.

 

 

מודיעין-מסכל כלכלי (קישור 2)

בכל הנוגע למודיעין-מסכל כלכלי, ה- DRSD פועל על בסיס יומיומי כדי להילחם באיומים מרובים.

המלחמה הכלכלית היא מציאות: השתלטות על נכסים זרים, ניטור ידע, גניבת מידע ותקשורת מסווגת, התקפות סייבר, פריצות בהסכמה או לא, חבלה בציוד או בתשתית, הנדסה חברתית, פגיעה במוניטין של חברות, שימוש בלתי הולם בשירותים דו-תכליתיים (אזרחיים וצבאיים) על ידי בעלי עניין - הפצה, מעילות, ניגוד עניינים, עבירות על הרגולציה ופעולות בלתי חוקיות הקשורות לסחר בנשק, הן דוגמאות רבות לאיומים העלולים לסכן את תעשיית הביטחון. היות שהאגף עובד במסגרת בין מחלקתית ובין אגפית, אזור הפעולה של ה- DRSD מכסה את תעשיות ומכוני מחקר העובדים עם מגזר הביטחון. המשימה של הארגון שלנו היא לזהות ולנטרל כל איום על האינטרסים הלאומיים, הריבונות הלאומית ועל הפוטנציאל המדעי והטכני של האומה. איומים אלה נובעים מפעולות משפטיות או בלתי חוקיות של בעלי עניין שונים הפועלים למען אינטרסים חיצוניים. הם עלולים להשפיע על סיווג ביטחון המדינה, על הפוטנציאל המדעי או הטכני של האומה, על האינטרסים או על התכונות הפיזיות והלא-פיזיות של החברות או הגופים הפועלים בשיתוף עם מערכת הביטחון.

מדובר אפוא בהגנת הטכנולוגיה של חברות צרפתיות ולשמר את על יכולתן להתחרות בעולם כלכלי יותר ויותר תחרותי. בקצרה, במסגרת פעילותו, משתתף ה- DRSD בשימור היכולות המבצעיות.

Eco

 

 

Cyber

מודיעין-מסכל סייבר (קישור 3)

מרחב הסייבר הוא תחום חוצה-גבולות וסביבה אסטרטגית שבה ה- DRSD מבצע פעולות.מודיעין-מסכל.

בתחום זה, ה- DRSD מזהה את נקודות התורפה והאיומים העלולים לפגוע באנשים, בציוד ובמידע רגישים של משרד הביטחון. הוא מתעדף את הצפייה מראש, מסתמך על יכולותיו שלו, ועובד בשיתוף עם מוסדות מפתח. כמו כן האגף תורם ללוחמה ממוחשבת על ידי השתתפות בהגנה על מערכות המידע של משרד

הביטחון ושל התעשייה הביטחונית. משימות אלו יכולות להיות בעלות אופי:

  • • מונע: העלאת המודעות, בדיקות, התראות.;

  • • מתקן: ניתוח התקפות סייבר, תמיכה בתיקון ובפיקוח על החזרה לפעילות.

 

לשונית / אזור הגנה על הסודות

בהתאם לקוד הביטחון: "האגף עומד לרשותו של משרד הביטחון על מנת שיוכל לממש את אחריותו בנוגע לביטחון כוח האדם, המידע, הציוד והאתרים הרגישים".

משימתו של ה- DRSD היא, למעשה, לשלוט בהגנה על סודות הביטחון הלאומי הבאים לידי ביטוי כמידע או כמדיות מסווגות (ISC), צבאיות או אזרחיות.

כחלק ממשימה חיונית זו הבאה להבטיח את ריבונותה של צרפת, ה- DRSD מייעצת, מנחה ומפקחת על ישויות ועל אנשים העלולים להחזיק במידע או לגשת למידע או מדיה מסווגים.

בדיקת הציות להוראות נערכת באתר עצמו עבור הגופים במשרד הביטחון, וכן בקרב החברות שחתמו על חוזה עימם, ויש להן גישה או שהן מחזיקות בחומרים מסווגים במסגרת חוזים אלה. כדי לזכות בגישה לחומר מסווג, החוזה עם החברה חייב לכלול נספח ביטחון המפרט את דרישות האבטחה. תנאי מוקדם לחוזה הוא בדיקה ביטחונית של החברה. DRSD בודק שהדרישות האלה מכובדות ומספק חוות דעת טכנית של יכולת פיזית או ממוחשבת המאפשרת שימור מסמכים מסווגים.

בדיקת הסיכון הקיים לאיום פנימי נעשה באמצעות חקירות אדמיניסטרטיביות שמטרתן בעיקר לזהות נקודות תורפה אפשריות. התוצאה של חקירות אלה היא לספק לרשות הבודקת כשירות מידע אובייקטיבי שיסייע לקבוע את מידת האמון שניתן לתת בישות טבעית או משפטית, כך שתתאפשר להן גישה או להחזקה של חומרים מסווגים.

DRSD הוא שירות חקירות. הוא אחראי על עריכת חקירות אנשים לפני קביעת כשירותם. ממצאיו מועברים לרשות הבודקת כשירות על ידי חוות דעת ביטחוניות. המחלקה החוקרת עשויה להציע לרשות הבודקת כשירות אמצעי הגנה כאשר מזוהה איום פנימי וכאשר רמת הסיכון נחשבת מקובלת.